Fästelement

Fästelement

Meny

Fästelement

BM Svets har ett av Sveriges största sortiment av fästelement inom bultsvetsning. Kvaliteten på bulten är mycket viktig för att få ett jämnt och högt svetsresultat . Avvikelser i bultkvaliteten kan ha stor inverkan på svetsresultatet.  Svetsproblem beror ofta på ojämn bultkvalitet och inte på fel i utrustningen.

Vi garanterar därför att toleranserna både för dimensionen och materialet i våra bultar ligger inom de godkända normerna enl. EN ISO 13918.  I dagens kvalitetssystem är ofta bulten en del av processen och måste därför ha en hög och jämn kvalitet och dessutom en mycket god spårbarhet.

Våra tillverkare av fästelement är sedan länge certifierade enligt ISO-9001.

Produktdatablad

CD Visa Ladda ner
Short Cycle Visa Ladda ner
ARC Visa Ladda ner
Normer CD Visa Ladda ner
Normer SC Visa Ladda ner
Normer ARC Visa Ladda ner
Fästelement – special Visa Ladda ner
Specifikationer material och ytbehandling Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

CD Ladda ner
Short Cycle Ladda ner
ARC Ladda ner
Normer CD Ladda ner
Normer SC Ladda ner
Normer ARC Ladda ner
Fästelement – special Ladda ner
Materialspecifikation Ladda ner

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet