Maskiner och tillbehör

Maskiner och tillbehör

Meny

Maskiner för isolerstift

Vi har ett komplett utbud av maskiner för att fästa isolerstift. Vilken maskin som är bäst beror på användningsområdet. Det finns två tabeller nedan för att ge en första uppfattning, välkommen att kontakta oss om ni har ytterligare frågor!

Maskiner för isolerstift

Vi har ett komplett utbud av maskiner för att fästa isolerstift. Vilken maskin som är bäst beror på användningsområdet. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor!

CH = Cupped Head Pin, isolerstift med fast bricka
IS pin = Isolerstift utan bricka
CD pin = Isolerstift utan bricka för CD-svetsning

Stift AGM / CH
(tunn plåt)
AGM / CH (brandskydd) IS pin CD pin Bimetallpin
Svetsmetod CD CD ARC CD / SC CD
Strömkälla VENT/STRONG/ EXTREME/
PEGASAR
STRONG/EXTREME VISAR Alla STRONG/VISAR
Pistol CI 03 CI 03 A12 FL ISO C08/A12 FL ISO C08/A12 FL ISO

 

 

ISO Vent 2.0 ISO Strong 2.0 ISO Extreme Pegasar Visar 650
CH/AGM X X X X
CH/AGM (brandskydd) X X
CH/AGM (Brandskydd tjock färg) X
IS pin X
CD pin X X X X
Bimetallpin X X X
Drift 230V 10A 230V 10A 230V 10A 230V / batteri 230V 16A

 

Produktdatablad

Maskiner för isolerstift Utrustningar Ladda ner
Tillbehör Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

Maskiner för isolerstift Ladda ner
Tillbehör Ladda ner

 

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet