Punktsvetsning

Punktsvetsning

Meny

Punktsvetsning

Punktsvetsning används främst för plåt med överlappsfog. Svetsström och kontaktkraft koncentreras till svetsstället genom kopparelektrodernas utformning, som åstadkommer en punktformig svets.

Tänger

Småtänger är mindre handhållna tänger som är luftkylda, lämpar sig inte till serietillverkning.

Standardtänger lämpar sig väl för serieproduktion.

Industritänger används till tung serieproduktion där kvalitet och tillförlitlighet är viktigt.

Robottänger monteras på en robot som styr tången.

Produktdatablad

Småtänger Visa Ladda ner
Standardtänger Visa Ladda ner
Industritänger Visa Ladda ner
Robottänger Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

Småtänger Ladda ner
Standardtänger Ladda ner
Industritänger Ladda ner
Robottänger Ladda ner

 

Stationära punktsvetsmaskiner

Med stationära punktsvetsmaskiner finns det möjlighet till kraftigare ström och presskraft än vid användning av tänger. Det finns många olika varianter som också går att anpassa efter behov.

Stationära punktsvets-maskiner

Med stationära punktsvetsmaskiner finns det möjlighet till kraftigare ström och presskraft än vid användning av tänger. Det finns många olika varianter som också går att anpassa efter behov.

Produktdatablad

Svängarmsmaskiner Visa Ladda ner
Vertikal rörelse – AC Visa Ladda ner
Vertikal rörelse – MFDC Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

Svängarmsmaskiner Ladda ner
Vertikal rörelse – AC Ladda ner
Vertikal rörelse – MFDC Ladda ner

 

Dubbelpunktmaskiner

Dubbelpunktsvetsar används när man behöver punktsvetsa med enkelsidig åtkomst, exempelvis på stora plåtar. Om de sitter placerade på rad kan de kopplas ihop så att de svetsar samtidigt eller i kaskad.

Dubbelpunkt-maskiner

Dubbelpunktsvetsar används när man behöver punktsvetsa med enkelsidig åtkomst, exempelvis på stora plåtar. Om de sitter placerade på rad kan de kopplas ihop så att de svetsar samtidigt eller i kaskad.

Produktdatablad

Dubbelpunktmaskiner Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

Dubbelpunktmaskiner Ladda ner

 

Mobila utrustningar

För användning inom verkstadsindustrin och fordonsverkstäder. Kan utrustas både med flerfunktionspistol och pneumatisk svetstång. Pistolen kan användas för punktsvetsning med ensidig åtkomst samt för svetsning och dragning av alla sorters tappar, spikar, brickor, nitar och bultar. Kan även användas som buckeldragare.

Produktdatablad

Mobila utrustningar Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

Mobila utrustningar Ladda ner

 

Bänkmaskiner

Dessa maskiner är tack vare de små dimensionerna lämpliga att använda vid små arbetsstycken som kräver precision. De är också lämpliga för inbyggnad i kundanpassade produktionslinjer. De kan anpassas för användning för punktsvetsning eller för pressvetsning och kan då utrustas med fixturer och verktyg utgående från aktuell applikation. (BSW25 och BSW70MF endast punktsvetsning).

Produktdatablad

Bänkmaskiner Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

Bänkmaskiner Ladda ner

 

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet