Dimensionering

Dimensionering

Dimensionering

När delar till motståndssvetsning offereras är det av yttersta vikt att en korrekt dimensionering görs. Vid en sådan beräkning tar man hänsyn till intermittens, längd på ledare, svetsar per år, önskad svetsström och tid, nödvändig kylkapacitet, samt area på ledare. Detta görs för att kunna garantera livslängden på utrustningen, inget blir överhettat och att den ström som begärs kan uppnås.

BM Svets har mångårig erfarenhet av detta och ingår när inbyggnadsdelar till motståndssvetsning offereras.

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet