Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Om inget annat anges använder vi oss av NL17 vid samtliga affärer.
NL17 hittar ni här.

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och emailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna nå er med relevant information.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas till dess att vi meddelas att de inte längre är giltiga.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med tredje part, förutom i de fall vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Daniel Warme (daniel.warme@bmsvets.se 031-7124885). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet