Stuksvetsning - applikationsexempel

Stuksvetsning - applikations-exempel

Stuksvetsning

Stuksvetsning används för svetsning ände mot ände av tråd och klenare stångmaterial.  Vid större dimensioner används i stället brännsvetsning.

Elektroderna ligger på relativt stort avstånd från svetsstället och påverkar inte genom sin form svetsens utbredning. Ett villkor för en korrekt svets är att svetsarean är koncentrerad.

Sammanfogning av tunnare tråd

Sammanfogning av ring

T-förband

Brännsvetsning av grövre material

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet