Service

Service

Service

För att effektivisera och minska era kostnader för underhåll och avhjälpande av fel på era utrustningar för motstånds- och bultsvetsning erbjuder vi följande tjänster:

 • Hjälp vid uppstart
 • Översyn och förslag på åtgärder för era utrustningar
 • Vi kan utföra servicen hos er, eller i vår serviceverkstad i Göteborg
 • Underhållsavtal
 • Renovering och ombyggnad av era befintliga utrustningar
 • Inbyte av utrustningar
 • Ombyggnad till konstantströmreglering
 • Byte eller uppgradering av svetsvakter
 • Optimering av er svetsprocess
 • Automationslösningar

Kontakta oss

  BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
  BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet