Microsvetsning

Microsvetsning

Meny

Microsvetsning

Microsvetsning används på metaller med lågt termiskt motstånd. Det är ofta mycket små komponenter som skall sammanfogas. Detta innebär strömmen måste öka snabbare under en kortare period än för vanlig motståndssvetsning. Ofta kan microsvetsning ersätta traditionell lödning i många applikationer.

Vi kan erbjuda kompletta utrustningar för microsvetsning.

Ball tack welding

Ball tack welding är en form av microsvetsning där små kulor svetsas fast med en microsvetspenna. Pennans elektrodspets har ett vakuum, från en extern pump, som gör att kulan sitter fast.

Ball tack welding är ett vedertaget sätt att fästa detaljer inför hårdlödning och används idag mycket brett i tex motorer i flygplan.
Kulan finns i olika diametrar och material (se pdf). Den svetsas fast för att fixera detaljer och genom sin form behåller spalten mellan de material som senare skall hårdlödas. Efter lödningen täcks kulan av lod och förblir kvar på slutprodukten.

Produktdatablad

Microsvetsutrustning Visa Ladda ner
Ball Tack Welding Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

Microsvetsutrustning Ladda ner
Ball Tack Welding Ladda ner

 

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet