Punktsvetsning - applikationsexempel

Punktsvetsning - applikations-exempel

Punktsvetsning

Punktsvetsning används främst för plåt med överlappsfog. Svetsström och kontaktkraft koncentreras till svetsstället genom kopparelektrodernas utformning, som åstadkommer en punktformig svets. Nedan följer några exempel på applikationer där vi har levererat utrustningen.

Punktsvetsning av anslutningsnipplar på värmeväxlare

Specialbyggd utrustning för häftsvetsning, inför lödning, av rostfria nipplar på rostfri plåt belagd med kopparfolie.

Svetsen utförs från en sida med dubbelpunkt.

Halvautomatisk punktsvetsning av plåtlådor 

Specialbyggd utrustning. Plåtmaterial EN10130 – DC01 (1.0330), tjocklek 0,9 mm.

Punktsvetsning av dörrkarm

3- plåts kombination Docol 800 DP. Tjocklek 2+ 2+ 2 mm.

Punktsvetsning av plåtar för användning i gasturbin

Material Hastelloy X Nimonic, tjocklek 1,5+ 1,5 mm. Svetsad med punktsvetstång.

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet