Microsvetsning - applikationsexempel

Microsvetsning - applikations-exempel

Microsvetsning

Microsvetsning är en form av motståndssvetsning som används på metaller med lågt termiskt motstånd. Det är ofta mycket små komponenter som skall sammanfogas. Detta innebär strömmen måste öka snabbare under en kortare period än för vanlig motståndssvetsning. Ofta kan microsvetsning ersätta traditionell lödning i många applikationer.

Microsvetsning är idag en stor del av vår verksamhet och vi har erfarenhet av många olika applikationer. Nedan finns några exempel.

Microsvetsade anslutningsbleck på temperaturgivare för doppvärmare

Dimension 6,3x 0,8 mm.

Fixering av kopparfolie på rostfri plåt för efterföljande lödning.

Tjocklek på kopparfolien är 0,05 mm. Micropunktsvetsning med svetshuvud.

Sammanfogning/skarvning  av bandstål i tillverkningsprocessen

Härdat tempererat kolstål. Tjocklek 025 + 0,25 mm.

Micropressvetsade kontaktbleck på värmare

Material: CuSn 0,15 mm R360.

Svetsning på lamphållare

Svetsning av tantalum-film (tjocklek 0,1 mm) på stång (ø20 mm) av tungsten.

Material till efterbrännkammare i flygplansmotor

Filt av Hasteloy X. Enkelsidig punktsvetsning.

Kompaktering och svetsning av kopparkabel på elkomponent

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet