Sömsvetsning

Sömsvetsning

Meny

Sömsvetsning

Sömsvetsning används när två stycken behöver fästas längs en kontinuerlig sträcka. Istället för stavformade elektroder används elektrodrullar och arbetsstyckena matas fram mellan dessa under tryck. 

Vanliga applikationer är rördelar för ventilationssystem, ventilationskanaler och diskbänkshoar.

Då elektrodrullarna utsätts för kraftig ström under längre tid slits dessa, för att minska på slitaget finns det elektrodrullar med ett spår för koppartråd, då koppartråden är den enda del som har kontakt med arbetsstycket är det denna som slits.

 

Produktdatablad

Sömsvetsmaskiner Visa Ladda ner

 

Produktdatablad

Sömsvetsmaskiner Ladda ner

 

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet