Motståndssvetsning

Motstånds- svetsning

Meny

Punktsvetsning

Punktsvetsning används främst för plåt med överlappsfog. Svetsström och kontaktkraft koncentreras till svetsstället genom kopparelektrodernas utformning, som åstadkommer en punktformig svets.

Sömsvetsning

Sömsvetsning används i huvudsak som punktsvetsning. Dock brukar plåttjockleken vara < 3+3 mm.  Kontaktelektroderna är rullformade och kan därför åstadkomma en fortlöpande svets. Arbetstycket brukar frammatas kontinuerligt.

Microsvetsning

Microsvetsning används på metaller med lågt termiskt motstånd. Det är ofta mycket små komponenter som  skall sammanfogas. Detta innebär strömmen måste öka snabbare under en kortare period än för vanlig motståndssvetsning. Ofta kan microsvetsning ersätta traditionell lödning i många applikationer.

Pressvetsning

Pressvetsning används för plåt med överlappsfog samt för svetsning av plåt mot änden av stång- och  rörmaterial samt stång och rör mot varandra. Svetsström och kraft koncentreras till svetsställena (ett flertal samtidigt) genom arbetsstyckets (fixturens) speciella utformning, medan elektroderna tjänstgör som ström-  och kraftförmedlare.

Stuksvetsning

Stuksvetsning används för svetsning ände mot ände av tråd och klenare stångmaterial. Elektroderna ligger  på relativt stort avstånd från svetsstället och påverkar inte genom sin form svetsens utbredning. Ett villkor för en korrekt svets är att svetsarean är koncentrerad.

Kontakta oss

    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet
    BM Svets AAA Högsta kreditvärdighet